Peygamberimiz Kadınlara Nasıl Davranırdı?

   KONUŞ YA AİŞE !

         Peygamberimiz eşlerine karşı özel bir ilgi gösterirdi.Onlara özel kelimelerle hitap ederdi.

Onları sevdiğine dair  sevgi sözcükleri kullanmaktan kaçınmazdı
.Aişe'ye özel bir sevgi sözcüğü vardı ''GÖZBEBEĞİM''.Gözbebeğiydi eşleri onun.

Onları öyle severdi.

Onları öyle korurdu.

Öyle sakınırdı.

Tüm kem gözlerden saklardı.

O gözbebeklerini hiç kırmadı.

Hiç incitmezdi.

Hiç üzmezdi.

Hiç ağlatmazdı.

Hiç azarlamazdı.

Gözbebeği Aişe'ye derdi bazen:

'' YA AİŞE konuş,gönlümüz açılsın.''

Aişe'si konuşurdu.

Eşinin konuşmasını isteyen bir eşti.Eşinin konuşmasından gönlü ferahlayan bir eş.

Peygamberliğin ağır yüküyle sıkıldığı zamnlarda Aişe'sinin elini tutardı.

''ferahlat ya AİŞE ''

Aişe'sinin eliyle ferahlardı.

O aynaydı :

yardımcı, arkadaş, yoldaş, nazik dost olan REFİK'İN

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !